AVÍS LEGAL

 

Informació general – Titularitat de lloc Web

 

En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.socnatural.com (en endavant E-BOTIGA) és un domini de l’empresa HERBORISTERIA SÓC NATURAL S.L.L (en endavant SOCNATURAL) amb domicili social al c/Canigó 19, 17111 Vulpellac (Forallac), Girona, España, C.I.F B55325393, telèfon 635010840 i correu electrònic  info@socnatural.com

 

El portal www.socnatural.com té per finalitat posar a disposició dels clients de SOCNATURAL els seus productes i serveis, oferts a través d’Internet, incloent el seu transport directe al domicili que a tal efecte s’indiqui.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 

Les Condicions Generals de Contractació, juntament amb la Política de Privacitat i les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre SOCNATURAL i els “usuaris” que utilitzin la E­-BOTIGA, així com amb els tercers que contractin els productes oferts a través de la mateixa.

 

Les Condicions Generals de Ús regeixen, juntament amb la Política de privacitat, l’accés i la utilització, per part del Usuari, del lloc web www.socnatural.com, així com la contractació dels productes i serveis oferts en el mateix a través de la seva E-BOTIGA. Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, el Usuari manifesta:

 

  1. Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
  2. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
  3. Que assumeix totes les obligacions aquí exposades.

 

El titular del lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del lloc Web.

 

La modificació d’aquestes Condicions Generals no afectarà als béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a aquesta modificació.

 

Contingut de la web

 

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i terminis d’ús continguts en ella. L’accés no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre SOCNATURAL i l’usuari.

 

SOCNATURAL no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, essent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en la pàgina web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors des de la pàgina web www.socnatural.com. La presència d’aquests enllaços en el lloc web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de destí.

 

SOCNATURAL es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, y sense assumir responsabilitat alguna per aquest fet.

 

Accés al Lloc Web

 

L’accés al lloc Web és gratuït, excepte amb el relacionat al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pel Usuari.

 

Registre

 

Amb caràcter general, per accedir i navegar pels continguts del Lloc Web no és necessari el Registre del Usuari. No obstant, la utilització de determinats serveis i continguts pot estar condicionat al Registre previ del Usuari.

 

Les dades introduïdes pel Usuari tindran que ser exactes, actuals i verídiques. L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany o perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o el ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas de dit accés i ús.

 

Normes d’utilització del lloc Web

 

L’usuari s’obliga a utilitzar el lloc Web i tot el seu contingut i serveis conformes a l’establert en la llei, la moral, el ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del lloc Web i a no usar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atempten contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual e industrial, o qualsevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

 

L’usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material o informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, software, etc…) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals.

 

Responsabilitat

 

SOCNATURAL no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de SOCNATURAL. Tampoc ens responsabilitzem del mal ús que pugui fer des de aquest lloc web. Des de SOCNATURAL no es garanteix l’absència de virus o d’altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquest lloc web o de llocs web de tercers, pel que no ens responsabilitzarem dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pogués patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeix de fonts alienes a nosaltres.

 

SOCNATURAL no assumeix cap responsabilitat sobre la possible falta d’actualització d’aquest lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari té que confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre una decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest lloc Web.

 

Legislació

 

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació de serveis continguts en la nostra web, estan sotmesos a la legislació i la jurisdicció espanyola.

 

Els usuaris de la nostra web son conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

 

Propietat intel·lectual e industrial

 

SOCNATURAL és la propietària i/o legítima del lloc Web y del seu contingut. Tots els continguts del lloc Web, entenen per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i demés continguts audiovisuals  o sonors, així com els seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de SOCNATURAL o de tercers, sense que puguin entendre’s com a cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

 

El lloc Web i els seus continguts estan protegits per les lleis de Propietat intel·lectual, industrial i de publicitat, entre d’altres. La distribució, modificació, cessió, comunicació pública o qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per SOCNATURAL, que és la titular dels drets d’explotació, queden totalment prohibits, podent aquesta última exercitar les accions que cregui oportunes en defensa dels seus drets. Respecte al seu contingut, es prohibeix totalment:

 

La seva reproducció, distribució o modificació, a menys que es tingui l’autorització dels legítims titulars o estigui legalment permès, sempre que a la vegada es tingui l’autorització de SOCNATURAL. La seva utilització per qualsevol tipus de finalitats comercials o publicitàries, diferents als estrictament permesos. Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc Web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris, així com dels que habitualment s’utilitzen a la xarxa.

 

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de SOCNATURAL o de tercers, sense entendre que l’accés al lloc Web atribueixi cap dret sobre els mateixos.

 

Sobre tots els continguts publicats lliurament pel Usuari en el lloc Web, entenent com a tals vídeos, fotografies i qualsevol comentari, opinió o descripció (en endavant, “els continguts”), l’Usuari atorga gratuïtament a SOCNATURAL una llicència d’ús sense limitació temporal ni territorial alguna. En base a aquesta llicència, SOCNATURAL podrà explotar lliurament els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts, únicament amb la finalitat de poder prestar els serveis sol·licitats pel Usuari.

 

Nul·litat e ineficàcia de les clàusules

 

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fossin declarades total o parcialment, nul.la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tant sols afectarà a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul.la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tot el demés, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.